Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ATHENS:DEMONSTRATION FOR THE ASSASSINATION OF MARIANO FERREYRA-20/12/2010Members of the Worker's Revolutionary Party of Greece,organized a demonstration in front of the Athens Embassy of Argentina, today,20/12/2010 ,two months after the assassination of Mariano Ferreyra.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου