Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ: kυριε Υπουργε: Η Νέμεση παρακολουθεί


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την από 23/9/2010 ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή είχε
ενημερώσει για την συζήτηση την 21/9/2010 στο Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο (ΚΑΣ) του ζητήματος της ανασκαφής στον Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού.
Με την ίδια ανακοίνωσή της η Επιτροπή, αποφεύγοντας τους
εντυπωσιασμούς, τις αγωνιστικές κορώνες και τη δημιουργία απατηλών
προσδοκιών, είχε ενημερώσει για την γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΚΑΣ
και είχε καταστήσει σαφές ότι την απόφαση περί της συνέχισης ή μη των
ανασκαφών καθώς και περί της τύχης των ευρημάτων την λαμβάνει ο
αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού και όχι το Κ.Α.Σ.. Η Σ.Ε. είχε
επιφυλαχθεί να επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της επί του ζητήματος.
Ο Υπουργός Πολιτισμού με την υπ' αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟ/Τ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/
100770/4801/21-10-2010 απόφασή του, αποφάσισε
την <<χειρωνακτική αποδόμηση των αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου <<Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής>>, στη θέση <<Μαύρο Βουνό>>
Γραμματικού, Νομού Αττικής>>. Η ανωτέρω απόφαση αφορά την αποδόμηση
<<της λίθινης ελλειπτικού σχήματος κατασκευής (λιθοσωρού) προϊστορικών χρόνων, των οικοδομικών λειψάνων αγροικίας βυζαντινών χρόνων, των τάφων της ίδιας περιόδου και των τοιχαρίων που χρονολογούνται στους υστεροκλασσικούς - ελληνιστικούς χρόνους>>.
Η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνου να προκρίνει αντί
της ανάδειξης των αρχαίων και του πολιτισμού της περιοχής, η οποία
σημειωτέον γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος, την
κατασκευή χωματερής αποτελεί ΥΒΡΙ με την έννοια που προσέδιδαν στη
λέξη οι πρόγονοί μας την κληρονομιά των οποίων αποφάσισε να θάψει κάτω
από σκουπίδια. Υπενθυμίζουμε όμως στον κ. Υπουργό ότι στον
αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος υπάρχει ναός αφιερωμένος στη Νέμεση.
Και η Νέμεση παρακολουθεί ....
Γραμματικό 9/11/2010
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου