Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Μια περίεργη απόφαση της Τ. Μπιρμπίλη για την ανακύκλωση...

Πώς διόρισε το golden boy της ανακύκλωσης στο ΔΣ του νέου εθνικού οργανισμού, που κάνει τους ελέγχους, ενώ την ίδια στιγμή είναι και ελεγχόμενος ως γενικός διευθυντής ιδιωτικής ΑΕ που κάνει χρυσές δουλειές στο χώρο αυτό!

Από τον Παναγιώτη Πετρόπουλο
PRESS-GR ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Τελικά με το μανδύα της πράσινης ανάπτυξης φαίνεται ότι έχουν καλυφθείμεγάλες δουλειές και υψηλοί τζίροι, με σημαντικές αμοιβές αλλά και διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ.
Περίοπτη θέση στο οικοδόμημα αυτό, κατέχει ο κ. Γιάννης Ραζής (φωτογραφία αριστερά), Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. της ΕΕΑΑ.
Η ΕΕΑΑ αποτελεί το συλλογικό σύστημα για την ανακύκλωση των συσκευασιών, που εφαρμόζει το γνωστό σύστημα με τους «μπλε κάδους» και αποτελείται από ιδιωτικές εταιρείες. Η ΕΕΑΑ έχει εξασφαλισμένα έσοδα από τις χρηματικές εισφορές που υποχρεούνται να πληρώνουν οι εταιρίες που διαθέτουν στην ελληνική αγορά προϊόντα σε συσκευασία, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001 που ισχύει σήμερα.
Ο κ. Ραζής, από τη θέση του Διευθυντή από την έναρξη λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας, έχει διαχειριστεί συνολικά 186.015.000,10 ευρώ για το διάστημα 2003 – 2009, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ΕΕΑΑ.
Όμως τα στελέχη της ΕΕΑΑ αμείβονται εξαιρετικά καλά, με τα χρήματα των εταιριών που πληρώνουν, δηλαδή με τα χρήματα όλων μας, αφού οι καταναλωτές τελικά πληρώνουν την αξία του προϊόντος. Τα συνολικά κόστη διοικητικής λειτουργίας της ΕΕΑΑ είναι 7.728.779,12 ευρώ, για την περίοδο 2003 – 2009. Καθόλου άσχημα!
Ο κ. Ραζής, ως Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ, είναι από τους προνομιούχους Ελληνες που αμείβεται πλουσιοπάροχα. Το 2009 (ελέω «μνημονίου ανακύκλωσης» και όχι λόγω «μνημονίου ΔΝΤ») είχε μια πολύ σημαντική αύξηση μισθοδοσίας, σε σχέση με το 2008, της τάξης σχεδόν του 25-30%! Είναι από τους ελάχιστους Ελληνες μισθωτούς που αύξησε τόσο πολύ την αμοιβή του, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Για αυτό πλέον θεωρείται golden boy της ανακύκλωσης που φέρεται να έχει και υψηλότερους στόχους, θέλοντας να φτάσει την -πολύ μεγαλύτερη- μισθοδοσία του προέδρου της ΕΕΑΑ, Λουκά Κόμη.
Ένα πρώτο συμπέρασμα με βάση αυτά τα στοιχεία θα ήταν ότι η ανακύκλωση έχει χρυσό, αν και όταν δει κανείς, βέβαια, τα αποτελέσματα του Ισολογισμού του 2009 της ΕΕΑΑ, διερωτάται γιατί είχε τόσο μεγάλη αύξηση ο κ. Ραζής, αφού η εταιρία είχε αύξηση ζημιών κατά 125%. Από ζημιές 8.221.910,91 ευρώ το 2008, κατάφερε και είχε ζημιές 18.551.570,89 ευρώ τη χρήση του 2009. Αύξηση ζημιών 125% η εταιρία, αύξηση μισθοδοσίας 25% ο Γενικός Διευθυντής! Καθόλου άσχημα!
Ο κ. Γιάννης Ραζής εκτός από golden boy είναι και πολυθεσίτης. Είναι και πρόεδρος της Εταιρείας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού για την ανακύκλωση.
Έτσι λοιπόν, επειδή δεν του έφτανε η θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΕΑΑ, κατάφερε να γίνει και...
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθμ. 32771/28.7.2010 (ΦΕΚ 285 / 24.8.2010) απόφαση της υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, ο Γ. Ραζής δεν έγινε μόνο μέλος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, αλλά ορίστηκε εκεί ως εκπρόσωπος του υπουργείου. Και το χειρότερο: ορίστηκε ως εκπρόσωπος του υπουργείου με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της ΕΕΑΑ, δδηλαδή της ιδιωτικής εταιρείας ανακύκλωσης!
Δηλαδή, ο Γιάννης Ραζής είναι και ελέγχων (ως μέλος του Δ.Σ.) είναι και ελεγχόμενος (ως εκπρόσωπος της ΕΕΑΑ που είναι ιδιωτικό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης).
Είναι όμως εξαιρετικά πιθανό, το συγκεκριμένο πρόβλημα να μην έχει υποπέσει στην αντίληψη της υπουργού και να υπέγραψε την απόφαση ορισμού χωρίς να έχει γνώση των συνεπειών της. Άλλωστε είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συνήθως πολυάσχολοι υπουργοί πέφτουν θύματα των συμβούλων τους, οι οποίοι τους προωθούν τα προς υπό υπογραφή έγγραφα μέσα σε πιεστικές προθεσμίες ώστε να μην έχουν χρόνο να «ψάξουν» κάθε θέμα. Εικάζεται ότι αυτό μπορεί να συνέβη και εν προκειμένω αλλιώς θα ήταν πολιτικά αυτοκτονική μια τέτοια επιλογή που καθιστά ελέγχων τον ελεγχόμενο.
Γιατί ο Γιάννης Ραζής είναι ελέγχων;
Είναι ελέγχων, αφού σύμφωνα με το αρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 99 (ΦΕΚ Α’ 154/31.7.2008), το Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ (δηλαδή του εθνικού οργανισμού για την ανακύκλωση που υπάγεται στο υπουργειο), μεταξύ των άλλων:
- Χορηγεί εγκρίσεις συστημάτων συλλογικής διαχείρισης
- Χορηγεί πιστοποιητικά εναλλακτικής διαχείρισης στα συστήματα συλλογικής διαχείρισης
- Εντέλλεται τη διενέργεια ελέγχων προς συστήματα συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001
- Συνάπτει συμφωνίες με συστήματα συλλογικής διαχείρισης για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΕΔΣΑΠ
Επιπλέον, το ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179/6.8.2001), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθρο 6 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ Α’ 94/23.6.2010), υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση, προς τον υπουργό ΠΕΚΑ ή το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για την επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων προς συστήματα συλλογικής διαχείρισης.
Τι θα γίνει άραγε, εάν στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ:
- Έλθει για έγκριση ανταγωνιστικό (προς την ΕΕΑΑ) σύστημα συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών;
- Έλθει για έγκριση αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ (που ήδη έχει υποβληθεί) αλλά και ανταγωνιστικών (προς την ΕΕΑΑ) συστημάτων;
- Έλθει για έγκριση το πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ αλλά και ανταγωνιστικών (προς την ΕΕΑΑ) συστημάτων;
- Προκύψει θέμα διενέργειας ελέγχων στην ΕΕΑΑ; Θα το γνωρίζει εκ των προτέρων η ΕΕΑΑ;
- Προκύψει θέμα διενέργειας ελέγχων σε ανταγωνιστικά (με την ΕΕΑΑ) συστήματα;
o Έλθει για έγκριση η απόφαση για εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων εναντίον της ΕΕΑΑ ή ανταγωνιστικών (προς την ΕΕΑΑ) συστημάτων;
Γιατί ο κ. Ραζής είναι ελεγχόμενος;
Είναι ελεγχόμενος, αφού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 99 (ΦΕΚ Α’ 154/31.7.2008) αλλά και το Άρθρο 20 του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179/6.8.2001), ), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθρο 6 του Νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ Α’ 94/23.6.2010), από το Δ.Σ. του ΕΟΕΔΣΑΠ θα αποφασιστεί:
-H χορήγηση, ή μη, της ανανέωσης έγκρισης του συστήματος συλλογικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ!
- Η χορήγηση, ή μη, πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης στο σύστημα συλλογικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ !
- Η εντολή για διενέργεια ελέγχων προς το σύστημα συλλογικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ !
- Η σύναψη συμφωνίας (άρα και ελέγχου της υλοποίησης αυτής) μεταξύ του συστήματος συλλογικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ και του ΕΟΕΔΣΑΠ !
- Η αιτιολογημένη εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς το σύστημα συλλογικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ !
ΑΡΑ, Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΡΑΖΗ (ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΕΑΑ Α.Ε.), ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΟΕΔΣΑΠ, ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΑΦΟΥ Ο ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ), ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (για να καλύψει τα προβλήματα και παρατυπίες της ΕΕΑΑ ή για να ενισχύσει ένα σύστημα που μέχρι πρόσφατα ήταν μονοπώλιο;) !
Ποιοι άραγε παρέσυραν την υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, προς την παράνομη αυτή επιλογή; Για ποιο λόγο και με ποια οφέλη ;
Λογικά ερωτήματα που θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις και ενέργειες, διότι το περιτύλιγμα της πράσινης ανάπτυξης ενίοτε κρύβει ιδιοτέλειες. Και εάν δεν αποκατασταθεί η νομιμότητα και δεν χυθεί άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση τότε το μεγάλο όραμα της κυβέρνησης περί πράσινης ανάπτυξης κινδυνεύει να αποδειχθεί «μία από τα ίδια», δηλαδή μέρος του προβλήματος της αδιαφάνειας, των χαριστικών πράξεων και του εύκολου πλουτισμού σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Αναρτήθηκε από το Press-gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου