Το ξεκίνημα: Σύρος 1879
Παρά το ότι στην ίδια την Ελλάδα....