Σε αναμονή των έγγραφων προτάσεων της εργοδοσίας είναι το Σωματείο Εργαζομένων ΚΟΝΤΙ. Η εργοδοσία είχε δεσμευτεί για την κατάθεσή τους άμεσα αλλά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή.
Η εργοδοσία έχει αντικαταστήσει το εκβιαστικό δίλλημα “60 απολύσεις ή λουκέτο” με την πιο “δημιουργική πρόταση” των οικειοθελών αποχωρήσεων. Το ερώτημα που προκύπτει στη περίπτωση αυτή είναι κατά πόσο οι οικειοθελείς αποχωρήσεις είναι λύση για τους εργαζόμενους σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης, αλματώδους αύξησης της ανεργίας σε όλους τους κλάδους, πληθωριστικών πιέσων (5,5% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο) και επικίνδυνης δημοσιονομικής κατάστασης που οδηγεί στην αναδιάρθρωση του χρέους ή σε οριστική πτώχευση (λουκέτο σε τράπεζες, καταθέσεις κλπ). Απ΄αυτή την άποψη οι οικειοθελείς αποχωρήσεις είναι μια απόλυση με μεγαλύτερη αποζημίωση, ανούσια μέσα στη κοινωνική καταστροφή που ζούμε.

Η εταιρεία όμως, μετά από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του σωματείου, των εργαζομένων και όλων των αλληλέγγυων δυνάμεων, ανακάλεσε μέρος των διαθεσιμοτήτων και ορισμένοι εργαζόμενοι πιάνουν δουλειά για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, σε άλλους ανακάλεσε τις διαθεσιμότητες αλλά έδωσε το υπόλοιπο των κανονικών αδειών, ενώ σε ορισμένους άλλους συνεχίζεται η διαθεσιμότητα.

Είναι προφανές ότι η αλλαγή πλεύσης της εργοδοσίας είναι μια μικρή νίκη των εργαζομένων αλλά υποδηλώνει ταυτόχρονα και την επεξεργασία νέων σχεδίων για να επιτευχθούν οι σκοποί της.
Το έγγραφό της δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να συζητηθεί στη γενική συνέλευση των εργαζομένων όπως έχει δεσμευτεί να κάνει το ΔΣ του σωματείου.

Καμία επανάπαυση.
Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα και συνεχίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ