Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

ΠΟΡΟΣ: Ειρηνοδικείο διέγραψε χρέος 500.000 ευρώ

Μια απόφαση-σταθμός για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του Ν. 3869/2010… Το ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο Βέργο Δημήτριο, ενήργησε με ιδιαίτερη επιμέλεια τις διαδικασίες του Ν. 3869/2011 υπέρ της εγγυήτριας δανειολήπτη. Με την υπ’ αρίθμ. 22/2Ο12 απόφαση του ....
Ειρηνοδικείου Καλαυρίας (Πόρου) αποφασίστηκε να εξαιρεθεί η εκποίηση της κύριας κατοικίας και η διαγραφή στο μεγαλύτερο μέρος της οφειλής, δηλαδή το ποσό 500.000 ευρώ. Η καταναλώτρια ενέχετο ως εγγυήτρια στο συγκεκριμένο δάνειο, όπου υπήρχε συνολικό ποσό οφειλής 569.600,95 ευρώ. Η απόφαση του ειρηνοδικείου την καλεί να πληρώσει το ποσό των 68.136 ευρώ, το 85% της εμπορικής αξίας του ακίνητου της δηλαδή, με 334 ευρώ για 2Ο4 μήνες (17 χρόνια), με το τρέχον επιτόκιο της Τραπέζης της Ελλάδος. Τέλος, υπήρξε απαλλαγή 84% επί του συνολικού πόσου της οφειλής. zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου