Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ: δεν μπορεί να κόβεται το ρεύμα σε περίπτωση μη πληρωμής του χαρατσιού


Του Χάρη Φλουδόπουλου

Στον αέρα βρίσκεται πλέον το χαράτσι του έκτακτου τέλους για τα ακίνητα, καθώς απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου ενέργειας G. Oettinger, σε ερώτηση ευρωβουλευτή , τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να κόβεται το ρεύμα σε περίπτωση μη πληρωμής του χαρατσιού.

Το θέμα να θυμίσουμε ότι είχε αναδείξει πρώτο το Capital.gr με δημοσίευμά του ήδη από τις 23 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι η επιβολή του χαρατσιού και η απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης είναι νομικά διάτρητη στη βάση των οδηγιών της ΕΕ για την καθολική υπηρεσία.

Ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).» Συνεχίζοντας την απάντηση του ο Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, γίνεται απολύτως σαφής: «Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.» και καταλήγει την απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές: «Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου