Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Με τα πρωτοβάθμια και όχι την YES EE


prwtov-synton-4-2-725Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προ­κάλεσε στους αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και του τα­ξικού εργατικού κινήματος η επιλογή του ΣΕΚ, την ημέρα της πανεργατικής απεργίας, να πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση στην Πατησίων και γρήγορα να μετακινηθεί προς τη συγκέντρω­ση της ΓΣΕΕ στην Κλαυθμώνος. Ακόμα πιο αρνητικό ήταν το γεγονός πως σή­κωσε πανό στην Κλαυθμώνος με υπο­γραφή ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε πάρει απόφαση (κι αυτό έπραξε!) να στηρίξει τη....
συγκέντρωση και την πορεία των πρωτοβάθμιων σωματεί­ων από το Μουσείο-Πολυτεχνείο προς τη Βουλή.

Η απόφαση αυτή της ΚΣΕ εί­χε μάλιστα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με ανακοίνωση που έλεγε: «Όλοι στην απεργία 4/2. Με πανεργατικό-παλλαϊκό ξεσηκωμό για την απόσυρση του αντιασφαλιστικού εκτρώματος. Για την ανατροπή της επί­θεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ. Στηρίζουμε την ανεξάρτητη ταξική συ­γκέντρωση των σωματείων, ώρα 10.30 π.μ., στο Μουσείο και πορεία προς τη βουλή».
Προκύπτουν σοβαρά ερωτή­ματα για την επιλογή των συντρόφων του ΣΕΚ: Στις Θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την 3η συνδιάσκεψη τονίζεται πως «η ΓΣΕΕ στάθηκε απέναντι στα συμφέρο­ντα των εργαζομένων», «την περίοδο του δημοψηφίσματος συντάχθηκε με το ελληνικό κεφάλαιο» και πως «πρό­κειται για μια γραφειοκρατία που εκ­προσωπεί τα συμφέροντα των εργο­δοτών μέσα στην εργατική τάξη». Ταυ­τόχρονα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει αποφασί­σει να συμβάλλει με όλες της τις δυνά­μεις στον αυθεντικό συντονισμό πρω­τοβάθμιων σωματείων και στη δημι­ουργία κέντρου αγώνα για νικηφόρα μάχη. Πως συνάδουν όλα αυτά με τη συμμετοχή στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, με παράλληλη υπονόμευση της προ­σπάθειας συγκρότησης κέντρου πραγ­ματικού αγώνα;
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανήκει στους αγωνιστές της
Κι ακόμα, πως μπορεί να εμφανίζεται η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συμμετέχει κάπου ενώ έχει αποφασίσει διαφορετικά; Κανείς δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Η ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ δεν είναι ένα «πουκάμισο αδεια­νό», ούτε μια περιφερόμενη ταμπέλα. Είναι (και πολύ περισσότερο θέλουμε να γίνει) ενιαίος, δημοκρατικά οργανω­μένος, μετωπικός πολιτικός φορέας, με όργανα και επιτροπές, που πρέπει να είναι στα χέρια των χιλιάδων αγω­νιστών και των συνελεύσεων τους. Το πολιτικό της μήνυμα είναι ανατρεπτι­κό, αντικαπιταλιστικό και επαναστατι­κό. Δεν μπορεί να θολώνει και να δυ­σφημείται από επιλογές παρουσίας στον υποταγμένο συνδικαλισμό των YES EE (πρώην ΓΣΕΕ)…

ΠΡΙΝ 7/2/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου